קניית דירה מקבלן

קניית דירה מקבלן

קניית דירה מקבלן

קניית דירה חדשה היא ללא ספק אחת מן העסקאות החשובות ביותר בחייו של כל אדם ואדם, אך כדי שלא לפספס את העסקה הזו ולעשות בה טעויות חמורות שיעלו ביוקר מאוחר יותר, יש לבדוק מספר דברים חשובים עם בטרם ביצוע קניית דירה מקבלן. עוד בטרם הרכישה יש להפעיל שיקול דעת נבון ולבצע חקירות ובדיקות מעמיקות על הקבלן ועל הנכס בכדי שלא לבצע שגיאה חמורה ולרכוש נכס שיותיר אתכם עם בעיות רבות.

בדיקות על הקבלן והבית

בשלב הראשון יש לבדוק את הקבלן עצמו. לדוגמא אם תחפשו את הקבלן גינדי תוכלו לבדוק האם הוא רשום בפנקס הקבלנים, בדקו עבודות בנייה קודמות שלו ובקשו המלצות מדיירים. אחת החוויות הזכורות לי ביותר היא רכישה שבצעתי בעבור לקוח גדול בפרויקט דירות חדשות בירושלים. לאחר מכן יש לבדוק את מצב הקרקע עליו נבנה הבית – אם ישנם עיקולים למיניהם, אם הקרקע אכן רשומה על אותו קבלן וכמובן, אם יש היתרי בניה כדין. חשוב מאוד, לאורך כל הדרך, לא לחתום על שום זיכרון דברים. זיכרון דברים הוא כמו חוזה ועלול לחייב אתכם מאוחר יותר בדברים שכלל לא התכוונתם אליהם. בנוסף בעת בניית הדירה יש לעקוב אחר כל שלבי הבניה, לפקח עליה ולהראות מעורבות רבה בכל תהלך העבודה של הבית.

שלב החתימות על החוזה

על פי החוק הקבלן מחויב להוסיף לחוזה המכירה מסמכים המפרטים את כל המפרט הטכני של הבית, השטח שעליו הוא בונה וכל האישורים הנדרשים. מומלץ לעבור על כל המסמכים בשקידה רבה (לא במשרדי הקבלן) ולברר אודות כל סעיף שאינו מניח את הדעת. בנוסף, יש לוודא כי כל אמירה או הבטחה של הקבלת מעוגנת בחוזה כחוק אחרת יהיה קשה להוכיח זאת מאוחר יותר. במידה וישנה הבטחה לחניה צמודה יש לוודא ששטח החנייה אכן מצוין בחוזה. בנוסף יש לוודא שדוד השמש מותקן כיאות, ובמלואו, והקבלן לא מבצע רק “הכנה למערכת דוד השמש”. סעיף נוסף, החשוב מאוד בעת חתימת חוזה על רכישת דירות חדשות מקבלן הוא התחייבות הקבלן לזמני מסירת הדירה. יש לוודא כי בחוזה ישנו קנס החל על הקבלן במקרה של איחור ומהו טווח האיחור הארוך ביותר שניתן לאחר במסירת המפתח.